PERSONDATAPOLITIK

Hotel Gilleleje Strand 

Læs her hvordan vi behandler dine

personoplysninger

Vi hedder Hotel Gilleleje Strand ApS og er etableret på adressen: Vesterbrogade 4 B, 3250 Gilleleje og med E-mail: hotel@gillelejestrand.dk Telefon: +45 48 30 05 12.

Vores CVR-nummer er: 3809992

Vi er organiseret som anpartsselskab. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger: Vi behandler dine oplysninger i anledning af det konkrete ønske, du har rettet henvendelse om.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, a) og artikel 9, stk. 2, a) (samtykke), artikel 6, stk. 1, b) (nødvendig for opfyldelse af kontrakt), artikel 6, stk. 1, c) (nødvendig for retlig forpligtelse), artikel 6, stk. 1, f) (interesseafvejning, som vi løbende foretager, hvis hensynet til dine interesser overstiger hensynet til de tredjemænd, som vi får oplysninger om) og artikel 9, stk. 2, f) (fastlæggelse af retskrav), databeskyttelseslovens § 8, og § 11, stk. 2, 1) og 4).

Vi kan også modtage oplysninger om dig fra andre, f.eks. fra samarbejdspartnere eller fra offentlige myndigheder, der har relevans for sagen. Det kan både være almindelige oplysninger som nævnt i databeskyttelsesforordningens artikel 6 og følsomme oplysninger som nævnt i artikel 9. Alt efter sagens karakter kan der være tale om alle kategorier nævnt i artikel 9.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Oplysninger kan blive videregivet til parter, der skal være med til at løse opgaven, samarbejdspartnere og eventuelt til offentlige myndigheder.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer Vi har IT-leverandører i tredjelande, der har adgang til vores it-systemer, men de er alle godkendte af EU-Kommissionen.

Opbevaring af dine oplysninger

Dine oplysninger slettes, når de ikke er længere er nødvendige for de formål de behandles til. Udgangspunktet er, at alle oplysninger opbevares i 5 år fra sagens afslutning.

Samtykke til at få nyhedsbreve og gode tilbud

Når du bliver kunde hos os, vil vi gerne kunne sende dig nyhedsbreve og mails med gode tilbud inden for det område, som du har vist interesse for Du skal samtykke i det, og det gør du ved at klikke HER.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at sende en mail til hotel@gillelejestrand.dk Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse mv.

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
  • Ret til sletning. I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Bliver du utilfreds og vil klage, vil vi være glade for at være den første, der modtager klagen. Men du har altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine oplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Værelser på Hotel Gilleleje Strand

– med balkon eller fransk altan ….

I hjertet af byen

Med sin placering midt på torvet er der mulighed for både at nyde byens pulserende caféliv, torvedage, shopping eller en tur i det idylliske og historiske fiskerkvarter.

Med stranden i baghaven

Kun få skridt til vandkanten! Lån badelagner i receptionen, bestil en picnickurv og nyd en dag på byens bedste badestrand.

Med havnen som nabo

Få skridt fra den charmerende fiskerihavn, hvor du kan opleve den maritime stemning.

Book værelse

Vi sidder klar ved telefon og mail – også hvis du er interesseret i at høre mere om vores selskaber eller konferencer.

Tlf: 48 30 05 12
Mail: hotel@gillelejestrand.dk

Hotel Gilleleje Strand

Vesterbrogade 4B, Torvet

3250 Gilleleje

Tlf: +45 48 30 05 12

Mail: hotel@gillelejestrand.dk